برچسب ها: آوازخوانان ایرانی

۳ نتیجه

عنوانچون بوی تلخ خوش کندر؛ زندگی‌نامۀ فرهاد مهراد

نویسندهوحید کهندل

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک0ـ312ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۴+۱۶

عنوانشعر؟ یا موسیقی؟ (تننای شعر سپید)

نویسندهمهدی آذرسینا

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ1203ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانایرج نابغۀ آواز ایران؛ مجموعه‌ای از نوشته‌ها، گفته‌ها، مصاحبه‌ها، تحلیل آثار و آوازها

نویسندهعلی‌محمد خورشیددوست، امیراعلا عدیلی

ناشرچهارحوض: طراحان هنر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ3ـ94270ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲