برچسب ها: آموزش نویسندگی

۵ نتیجه

عنوانراه و رسم نویسندگان

نویسندهآرش نقیبی

ناشرفرهنگ آرش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ8ـ99363ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانخودزندگی‌نامه: درآمدی خیلی کوتاه

نویسندهلارا مارکوس

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ03ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۷

عنوانویراستار خرابکار: چگونه با نویسندگان، همکاران و خودتان خوب تا کنید

نویسندهکرول فیشر سلر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ0341ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۳

عنواننگارش خلاق (از مجموعه کتاب‌های چگونه بنویسیم؟)

نویسندهویدا رحیمی نژاد

ناشرآوای نور

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ403ـ309ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوان1001 پیشنهاد درخشان برای نویسندگی

نویسندهرن شاو

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_870_243_964_978

تعداد صفحات۱۱۲