برچسب ها: آلبر کامو

۱۴ نتیجه

عنوانکامو و سارتر: داستان یک دوستی و جدالی که به آن پایان داد

نویسندهرونالد آرونسون

ناشرمهرگان خرد

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰÷

شابک7ـ43ـ7678ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۱

عنوانآلبر کامو از ابسورد تا طغیان

نویسندهجان فولی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ171ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲+۴۲۶

عنوانتأملاتی در باب گیوتین و دار

نویسندهآلبر کامو، آرتور کوستلر

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ34ـ7720ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنواندر دفاع از فهم: سخنرانی‌های آلبر کامو (1936 ـ 1958)

نویسندهآلبر کامو

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک9ـ0909ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۰

عنوانشب زمین: نامه‌نگاری‌های آلبر کامو و رُنه شار (1946 ـ 1959)

نویسندهبه کوشش فرانک پلانی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ0761ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۱

عنوانآلبر کامو و جایگاه او در فلسفه

نویسندهدیوید سیمپسون

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ68ـ6682ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۱

عنوانمقاومت، عصیان، مرگ

نویسندهآلبر کامو

ناشردمان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ6ـ95118ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانتأمل دربارۀ گیوتین

نویسندهآلبر کامو

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ89ـ8209ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۰

عنوانخطاب به عشق؛ نامه‌های عاشقانۀ آلبرکامو و ماریا کاسارس (دفتر اول: 1944 ـ 1949)

نویسندهآلبر کامو

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ052ـ490ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۳+۱۲

عنوانآلبر کامو و آندره مالرو (نامه‌ها 1941 ـ 1959 و متون دیگر)

نویسندهسوفی دوده

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ376ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانآری، صدا را باید بالا بُرد

نویسندهآلبر کامو، مری کینگ و ...

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ464ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۶

عنوانبیگانه به روایت آندره آبو

نویسندهآلبر کامو

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ59ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۵

عنوانپرومته در جهنم: مجموعه مقالات، دیدگاه‌ها و فلسفه کامو، نقد رمان طاعون

نویسندهآلبر کامو

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ81ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانکامو: آرمان سادگی (زندگینامه)

نویسندهاریس رادیش

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 7ـ999ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۶