برچسب ها: آرش خوش‌صفا

۳ نتیجه

عنوانرمان ها چگونه می‌ اندیشند؟: گستره‌های فردیت‌گرایی از 1719 تا 1900

نویسندهننسی آرمسترانگ

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک2ـ321ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانادبیات کودک

نویسندهمتیو اورویل گرنبی

ناشرحکمت کلمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ829186ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانآنچه ادبیات می‌نامندش؛ خواندن، اندیشیدن، نوشتن

نویسندهاندرو بنت، نیکولاس رویل

ناشرحرفه نویسنده

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ25ـ6445ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰