برچسب ها: آرای کیا

۱ نتیجه

عنوانشورشگر بی‌آشتی: زندگی و شعر تندر کیا

نویسندهکامیار عابدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ971ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۸