برچسب ها: آثار ساموئل بکت

۲ نتیجه

عنوانفلسفه ساموئل بکت

نویسندهجان کالدر

ناشرفلسفه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ22ـ7857ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانراهنمای خوانش آثار ساموئل بکت

نویسندههیو کنر

ناشرافکار جدید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ10ـ7542ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۸