ناشر: کویر

۱۳ نتیجه

عنوانگذر عمر: خاطرات سیاسی باقر پیرنیا (استاندار استان‌های فارس، خراسان و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی 1342 ـ 1350)

نویسندهباقر پیرنیا با مقدمۀ عبدالله شهبازی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ00ـ8161ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانتاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا

نویسندهپائولو روسی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ406ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانتفسیر عهد جدید با تکیه بر آیات مرتبط با زنان: بازخوانی نقش و جایگاه زنان در عهد جدید

نویسندهنسرین حیدرزادۀ اصفهانی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک2ـ341ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۳۴

عنواننقد کم‌عیار: نقدی بر آراء ارباب معرفت و اصحاب قلم

نویسندهامین یاری

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ309ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانآموزگار زندگی؛ یادنامۀ مرحوم دکتر حسن اسدی لاری

نویسندهبه اهتمام پدرام الوندی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ303ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانحقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران)

نویسندهمحمدعلی فروغی (ذکاء الملک)

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ02ـ8161ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۸

عنوانبن‌بست؛ شرحی بر زندگی، آثار و مرگ صادق هدایت

نویسندهمهدی رهبری

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ152ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۱۲

عنواندر خلاف آمد عادت (مقالاتی در چالش با حافظ‌شناسی رسمی و رایج)

نویسندهمحمود درگاهی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ151ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانمنوچهر بزرگمهر: از پیشروان نهضت ترجمه متون فلسفی و پرچمدار فلسفۀ تحلیلی در ایران

نویسندهاحمد راسخی لنگرودی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ133ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانگویش گیلکی رودسر (آواشناسی، صرف، نحو، واژه‌نامه)

نویسندهعفت امانی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ129ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانجغرافیای سیاسی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهابوالفضل کاوندی کاتب

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک8ـ109ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنواندر درگز: واژه‌نامه، زبانزد، آداب و آیین محلی

نویسندهعفت امانی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ124ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانانگاره‌های گزافه (جستاری از فرایند غلو در فرهنگ عمومی)

نویسندهسیدکمال حاج سیدجوادی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5ـ043ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۸