ناشر: کندوکاو

۲ نتیجه

عنوانتاریخ مختصر زن‌ستیزی: کهن‌ترین تعصب جهان

نویسندهجک هالند

ناشرکندوکاو

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک6ـ19ـ6363ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۵

عنواندیوان یوسف بخشی خوانساری (به گویش خوانساری)

نویسندهیوسف بخشی خوانساری

ناشرکندوکاو

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ14ـ6363ـ600ـ978÷

تعداد صفحات۳۳۲