ناشر: کرگدن

۵ نتیجه

عنوانتاریخ اجتماعی معرفت از گوتنبرگ تا دیدرو

نویسندهپیتر برک

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ54ـ6420ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانهنر، خیال، زیبایی: تولید هنری از دیدگاه مولوی بر اساس کتاب فیه ما فیه

نویسندهمریم جعفری زیرنظر مصطفی ملکیان

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ49ـ6420ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانفضیلت: بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی

نویسندههتر باتلی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ9ـ99961ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانپرسش‌های بزرگ در زیبایی‌شناسی

نویسندهکنت پگلر

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ99961ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانفیلسوف دانشجو است (مجموعه مقالات)

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ9ـ96452ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰