ناشر: کتابسرای میردشتی

۶ نتیجه

عنوانپنجاه سال مد لباس: 1950 تا 1999 میلادی

نویسندهمریم مونسی سرخه، سارا حسین‌زاده قشلاقی

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ75ـ7600ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانتاریخ مختصر زبان‌شناسی ساختگرا

نویسندهپیتر متیوس

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ48ـ7099ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانآموزش خط معقلی ـ بنایی و نوآوری‌ها

نویسندهحسین صدقی

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ709907ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانسرونامه؛ نشانه‌شناسی نقش سرو در خانه‌های تاریخی کاشان

نویسندهحسین صدقی

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ05ـ7099ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانمجموعه اسناد در پاریس: صادق هدایت

نویسندهبه کوشش جهانگیر هدایت

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ9ـ95863ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانجلوه‌های هنر و ادبیات در روزنامه‌ها

نویسندهکاظم سادات اشکوری

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ0ـ95863ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۰