ناشر: چترنگ

۳ نتیجه

عنوانشب تاریک روح؛ جایگاه و ارزش‌های گونۀ وحشت

نویسندهشهزاد رحمتی

ناشرچترنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ87ـ8066ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۳

عنوانماشین می‌ایستد و چند داستان دیگر

نویسندهای. ام. فورستر

ناشرچترنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ28ـ8066ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنواننامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس

نویسندهشهریار وقفی‌پور

ناشرچترنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ6ـ95858ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۲