ناشر: چاپخش

۴ نتیجه

عنوانداستان های اساطیری کافکا

نویسندهفرانتس کافکا

ناشرچاپخش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ61ـ6799ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵

عنوانترانه و طوفان: زنان و جنبش مسلحانه ایران دهه‌های چهل و پنجاه

نویسندهمحسن مدیرشانه‌چی، فرزانه زارع

ناشرچاپخش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ62ـ6799ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانتاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران؛ از آغاز تأثیر هنر تا جنبش سقاخانه

نویسندهپریس تنظیفی

ناشرچاپخش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ39ـ6799ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۵

عنوانپژوهشی پیرامون رقص و موسیقی از نظرگاه فقها، عرفا، اندیشمندان، هنرمندان

نویسندهامین یاری

ناشرچاپخش

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ47ـ6799ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۷