ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۴ نتیجه

عنوانمراکز علمی و مؤسسات آموزشی شیعه در ایران و عراق تا پایان قرن پنجم هجری

نویسندهقدرت‌الله گراوند

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۵۰

شابک8ـ762ـ195ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانمسیح و فرهنگ

نویسندهاچ. ریچارد نیبور

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۳۵۰

شابک5ـ776ـ195ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۲۸

عنوانتصویر امامان شیعه (ع) در متون زهد و تصوف نخستین

نویسندهمحمد سوری

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۳۵۰

شابک9ـ765ـ195ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانزمانه، زندگی و کارنامۀ ملاحسین واعظ کاشفی

نویسندهمصطفی گوهری فخرآباد

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ590ـ195ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۲