ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

۴ نتیجه

عنوانپزشکی و اسلام در هند مستعمره [1600 ـ 1900 م]

نویسندهسیما علوی

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ46ـ7398ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۴

عنوانمقدمه‌ای بر تاریخ‌نویسی علم

نویسندههلگه کراگ

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ44ـ7398ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۶

عنوانزندگی، آثار و اندیشه‌های تاریخ‌نگارانۀ دکتر عبدالهادی حائری

نویسندهحجت فلاح توتکار

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ14ـ7398ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۲

عنوانالمسالک و الممالک

نویسندهابی عبید عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد البکری

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ6ـ93472ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۵