ناشر: پارس کتاب

۳ نتیجه

عنوانشرح شطرنجیۀ علاءالدولۀ سمنانی

نویسندهعلی مؤمنیان

ناشرپارس کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک1ـ07ـ8031ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانبالندگی روان با حکمت: پیوند حکمت در ایران کهن با دانش روز روان

نویسندهمجید خرمی

ناشرپارس کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ1ـ97483ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانفراز و فرودهای شخصیت داستان: پایه‌ریزی، شکل‌گیری و به پایان رساندن سیر درونی شخصیت داستان

نویسندهجوردن مک‌کالم

ناشرپارس کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ75ـ8317ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۰