ناشر: ورجاوند

۲ نتیجه

عنوانایران و اندیشه‌های دینی (رخنۀ دینی ایران در جهان)

نویسندهابوالفضل (مانی) ایران‌نژاد

ناشرورجاوند

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ56ـ8757ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۸

عنوانچرا صادق هدایت نمی‌میرد؟ تجلی عشق در نقاشی‌های صادق هدایت

نویسندهفرزاد منفرد

ناشرورجاوند

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ34ـ5767ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۴