ناشر: همان

۴ نتیجه

عنوانمردانگی ایرانی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی

نویسندهسیوان بالسلو

ناشرهمان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ20ـ6203ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانفلسفۀ شکسپیر: کشف معنای پنهان نمایشنامه‌ها

نویسندهکالین مک‌گین

ناشرهمان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ26ـ6203ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانزیر پوست ایران: ایران واقعی از نگاه کاوشگر آمریکایی

نویسندهلیندا کی جاکوبز

ناشرهمان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک4ـ10ـ6203ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانخسروان نوخسروانی؛ برگزیدۀ نوخسروانی‌های شاعران نوخسرانی‌سرا از 1357 تا 1395

نویسندهعلی عباس‌نژاد

ناشرهمان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک4ـ4ـ98227ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶