ناشر: نگیما

۸ نتیجه

عنوانفردوسی، اسطوره و رئالیسم

نویسندهمنصور یاقوتی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک7_94_7905_964_978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانچه کنم‌های شاعران

نویسندهعلی باقری

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_87_2978_964_978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانجادونگاری اندیشۀ صور خیال در اشعار حزین لاهیجی

نویسندهمعصومه شاهسواری

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_85_2978_964_978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانشعر در هر شرایطی: گفتگو با سیدعلی صالحی (پیرامون جنبش شعر گفتار)

نویسندهسیدعلی صالحی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2_4_94008_964

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانسیر استعاره در شعر امروز (با نگرشی بر شعر نیما، اخوان، سپهری، نادرپور و شاملو)

نویسندهمینا مصطفوی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_35_2978_964_978

تعداد صفحات۳۵۲

عنواندنیای داستانی میلان کوندرا

نویسنده وتسلاو کواتیک

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابکxـ 05_7905_964

تعداد صفحات۲۰۰

عنواندر کوچه‌سار شب (صور خیال در شعر امیرهوشنگ ابتهاج ـ سایه)

نویسندهرؤیا ربیع‌زاده

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_95_2978_964_978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانبازتاب اندیشه‌های زروانی در شاهنامه

نویسندهمعصومه تاجیک

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_69_2978_964_978

تعداد صفحات۲۷۲