ناشر: نویسه پارسی

۱ نتیجه

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی واج‌شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش گلناز مدرسی قوامی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ23ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶