ناشر: نقش جهان مهر

۳ نتیجه

عنوانفرمالیسم روسی: تاریخ ـ اصول

نویسندهویکتور آرلیش

ناشرنقش جهان مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک9ـ6ـ92974ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۷

عنوانپدیدارشناسی: درس‌نامه‌های فلسفۀ غرب

نویسندهدیوید سربون

ناشرنقش جهان مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک9ـ88ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواناصول هنر

نویسندهرابین جورج کالینگوود

ناشرنقش جهان مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ84ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۶