ناشر: نقش جهان

۸ نتیجه

عنوانزیباشناسی و ادبیات

نویسندهدیوید دیویس

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ80ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانزیباشناسی و فیلم

نویسندهکاترین تامسون جونر

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ15ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانزیباشناسی کانت: مفهوم‌ها و مسئله‌های اصلی

نویسندهکریستیان هلموت ونتسل

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ67ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانزیباشناسی افلاطون: پرسش از زیبایی

نویسندهدرو هایلند

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ68ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانزیباشناسی هگل: هنر، اسطوره و جامعه

نویسندهدیوید جیمز

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ69ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۰۰

عنواناندر باب ایران‌نشناسی

نویسندههاشم بناءپور

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ55ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانکارکرد گفتمانی سکوت در داستان کوتاه ایرانی معاصر

نویسندهلیلا صادقی

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_48_6688_964_978

تعداد صفحات۳۸۳

عنواناستعاره و مجاز با رویکردی شناختی

نویسندهآنتونیو بارسلونا

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_47_6688_964_978

تعداد صفحات۴۲۴