ناشر: نظر

۱۰ نتیجه

عنوانشیدایی و شیوایی: گفتگو با استاد قباد شیوا

نویسندهپیمانه صالحی، محمدحسین یزدانی‌راد

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ358ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانبهزاد: شناخت‌نامۀ بهزاد گلپایگانی: زندگی، آثار، فعالیت‌ها

نویسندهمجید کاشانی، معراج قنبری

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ308ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانیادمانده‌ها

نویسندهمحسن وزیری‌مقدم

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2ـ277ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانقلعه‌های راه ابریشم

نویسندهژان کلود ووآزن

ناشرمؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۰۰

شابک4ـ231ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۲۰

عنوانرؤیای صادقه: سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران (دو جلد)

نویسندهبهزاد رحیمیان

ناشرمؤسسه چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۰۰

شابک6ـ208ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۳۰+۴۹۰

عنوانتحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی

نویسندهسیامک زنده‌دل

ناشرمؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ218ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۲

عنوانهفت روز در جهان هنر

نویسندهسارا تورنتون

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۰۰

شابک1ـ216ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانسر کلاس با کیارستمی

نویسندهپال کرونین

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2ـ219ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانجنون هشیاری: بحثی دربارۀ اندیشه و هنر شارل بودلر

نویسندهداریوش شایگان

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۰۰

شابک2ـ206ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانروانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

نویسندهعلی شریعت کاشانی

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3_069_152_600_978

تعداد صفحات۴۴۰