ناشر: نباتی

۲ نتیجه

عنوانسرچشمه‌های امثال، اقوال، ابیات حکایات و داستان‌های کلیله و دمنۀ ابوالمعالی

نویسندهامیراصلان حسن‌زاده

ناشرنباتی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ90ـ7281ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۵۶

عنواندیوان فارسی سیدابوالقاسم نباتی

نویسندهسیدابوالقاسم نباتی

ناشرنباتی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ84ـ5892ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰