ناشر: میراث مکتوب با همکاری مؤسسه مطالعات اسماعیلی

۱ نتیجه

عنوانترجمۀ کتاب الملل و النحل نسخه‌برگردان دستنویس شماره 2371 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)

نویسندهمحمد بن عبدالکریم شهرستانی (درگذشتۀ 548 هـ)

ناشرمیراث مکتوب با همکاری مؤسسه مطالعات اسماعیلی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ119ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸+۵۲۴