ناشر: مهراندیش

۵ نتیجه

عنوانپیمانه و دانه: شرح و تفسیر همۀ داستان‌های مثنوی معنوی به نثر روان امروزی

نویسندهمهدی سیاح‌زاده

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ20ـ6395ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۶۰

عنوانمرید معمار

نویسندهالیف شفق

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ29ـ6395ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۴۰

عنوانخلاصۀ کیمیای سعادت (بازنویسی به نثر ساده)

نویسندهامام محمد غزالی

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6ـ93ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانویرگول‌گذاری و مبانی نظری آن

نویسندهرحمان افشاری

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ13ـ6395ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۴

عنوانگزیدۀ تذکرة الاولیاء

نویسندهمقدمه، تصحیح و توضیحات محمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ74ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۲