ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

۵ نتیجه

عنوانکلیات شمس تبریزی؛ مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی (دو جلد)؛ براساس تصحیح بدیع الزمان فروزانفز

نویسندهبه کوشش توفیق هـ. سبحانی

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ1512ـ01ـ964ـ978

عنوانخواص الحیوان (ترجمۀ حیات الحیوان)

نویسندهکمال‌الدین دمیری

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ1496ـ01ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰+۴۲۴

عنوانپیوند وحی و خیال

نویسندهامیر مؤمنی هزاوه

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ150ـ01ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۰۰

عنواناحیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان‌گرایی در عصر رنسانس اسلامی

نویسندهجوئل ل.کرمر

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ۱۳۷۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک6_0795_01_964

تعداد صفحات۵۳۰+۹