ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

۱۵ نتیجه

عنواندیوان شیخ غلامعلی حکیم شیرازی (شاعر قرن سیزده و چهارده هجری)

نویسندهشیخ غلامعلی حکیم شیرازی

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۱۱۰

شابک1ـ743551ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۲۲

عنوانتاریخ جدید: سفرنامۀ منشی اسماعیل به انگلستان (1185 هـ.ق/ 1771 م): تصحیح متن فارسی با مقدمه و فرهنگ لغات، ترجمه به زبان اردو با مقدمه و تعلیقات به همراه خلاصۀ تاریخ جدید به زبان انگلیسی، فهرست نسخه‌های خطی گنجینۀ سایمون دگبی به زبان انگلیسی و فارسی

نویسندهمنشی اسماعیل

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۱۱۰

شابک2ـ743554ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۴

عنوانسفرنامۀ مأموریت سری من: به وین، صوفیه، قسطنطنیه، نیش، بلگراد، آسیای صغیر و غیره در بحبوحۀ جنگ جهانی اول

نویسندهناشناس با عنوان «شخصی که با قیصر نهار صرف نموده»

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک3ـ743557ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۴

عنوانشیرین و شیرویه

نویسندهوفایی شیرازی

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک9ـ971ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانساقی صهبای عشق؛ مقدمه، گزینش و شرح غزلیات سلطان ولد

نویسندهداود واثقی خوندابی

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک8ـ329ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانواحۀ مرو؛ ماجراهای مسافرت به مناطق روسی حاشیۀ شرقی دریای خزر در سال‌های 1879 ـ1881 میلادی و پنج ماه اقامت در میان ترکمن‌های تکۀ مرو

نویسندهادموند ادنوان

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ425ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۳۲

عنوانتاریخ معاصر مشهد به روایت محمداحتشام کاویانیان: از انقلاب مشروطیت تا سال 1340 شمسی

نویسندهمحمداحتشام کاویانیان

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ422ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانگذر از ایران با لباس مبدل و یادداشت‌های شورش هندوستان (سفرنامه کلنل استوارت)

نویسندهکلنل چارلز ادوارد استوارت

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ420ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۶

عنوانسفرنامه کروسینسکی (از شاه سلطان حسین تا نادرشاه)

نویسندهتادوز یودا کروسینسکی به کوشش ژان آنتوان دوسرسو

ناشرمجمع ذخائر اسلامی و کتابخانه و موزه ملی ملک

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ888ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۶

عنوانسفرنامه یوهان اشترویس

نویسندهیوهان اشترویس

ناشرمجمع ذخائر اسلامی و کتابخانه و موزه ملی ملک

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۴۰۰

شابک2ـ925ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانبخشنامه‌های خواندنی اداره فرهنگ قم

نویسندهبه کوشش سیدرضا باقریان موحد

ناشرمجمع ذخائر اسلامی و فکرآوران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ450ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنواندیوان فارسی کشوری دیلمقانی (سدۀ نهم هجری)

نویسندهنعمت‌الله کشوری دیلمقانی

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ421ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانمدحت‌نامۀ پیامبر وحی (خلاصة المناقب): شرح و ترجمۀ قصیدۀ برده بوصیری در مدح حضرت پیامبر اعظم (ص)

نویسندهملاعلی ابن حسن زواره‌ای

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

شابک1_328_988_964_978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانآفرینش در اساطیر هند

نویسندهسید حسن آصف آگاه

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

شابک9_520_988_964_978

تعداد صفحات۲۲۴