ناشر: مؤسسه کتابشناسی شیعه

۱ نتیجه

عنوانسیمای صالحان: آشنایی با مدرسۀ چهارباغ اصفهان و پنجاه تن از فرزانگان آن

نویسندهمهدی باقری سیانی

ناشرمؤسسه کتابشناسی شیعه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ57ـ7003ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۸