ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

۱ نتیجه

عنوانزندگی و زمانۀ سیدحسن تقی‌زاده

نویسندهسیدعلی علوی

ناشرمؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ63ـ5645ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴