ناشر: مؤسسه بوستان کتاب

۱ نتیجه

عنواننقش علمای شیعه در دورۀ اول قاجار با تأکید بر جنگ‌های ایران و روس

نویسندهنصرالله پورفیاض

ناشرمؤسسه بوستان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ4265ـ09ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۷۶