ناشر: لکا

۵ نتیجه

عنوانفلسفۀ رمان

نویسندهبری استاکر

ناشرلکا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ12ـ7668ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۶

عنوانگیلان‌نامه؛ مجموعه مقالات گیلان‌شناسی در زمینۀ تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی (جلد نهم)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محمدتقی پوراحمد جکتاجی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپرشت

تیراژ۸۰۰

شابک5ـ49ـ8283ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۸

عنواناز نوشتن: درس‌های استیون کینگ از نویسندگی

نویسندهاستیون کینگ

ناشرمیلکان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ71ـ7443ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش م.پ.جکتاجی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ39ـ8283ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۸

عنواندستور زبان گيلكی

نویسندهجعفر بخش‌زاد محمودی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپرشت

تیراژ۲۲۰۰

شابک7_11_8283_914

تعداد صفحات۳۲۰