ناشر: فلات

۷ نتیجه

عنوانکافکا و سیاست

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری مارک اندرسون

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ1ـ97623ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۸

عنوانجریده‌نگاران؛ کارکردهای ادبیات مطبوعاتی در مشروطه ایرانی

نویسندهمریم کامیاب

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ0ـ96270ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنواناورول و سیاست

نویسندهجان نیوسینگر

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ6ـ96270ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنواندر جستجوی قلب گمشده

نویسندهویلیام چیتیک

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ7ـ96270ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانفلسفه و سیاست؛ مجموعه مقالات جواد طباطبایی

نویسندهجواد طباطبایی به گردآوری و تدوین حامد زارع

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ9ـ94801ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانفیلسوف سیاست؛ جشن‌نامه جواد طباطبایی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حامد زارع

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ8ـ94801ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۸

عنوانسیاست‌اندیشی حافظ

نویسندهفاطمه ذوالفقاریان

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ3ـ96270ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴