ناشر: فرمهر

۲ نتیجه

عنوانواژگان کلیدی در فلسفۀ دین

نویسندهریموند ون آراگون

ناشرفرمهر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ4ـ92936ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانسرشک عشق؛ تذکره‌نوشتی از شمس تبریزی

نویسندهسینان یاغمور

ناشرفرمهر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ85ـ9732ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰