ناشر: فاطمی

۴ نتیجه

عنوانادبیات نزد افلاطون

نویسندهغلام‌رضا اصفهانی

ناشرفاطمی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ83ـ6630ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۶+۸

عنوانمدخل داستان معاصر فارسی (1274 ـ 1384)

نویسندهمحمد راغب

ناشرفاطمی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ84ـ6630ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۰+۱۲

عنوانمدخل حماسۀ ملی ایران

نویسندهلیلی ورهرام

ناشرفاطمی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ119ـ601ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۶+۸

عنوانمدخل شعر معاصر فارسی (1285 ـ 1392)

نویسندهشهریار خسروی

ناشرفاطمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ951ـ318ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۲