ناشر: طرح نقد

۲ نتیجه

عنوانتروبریاندها؛ پژوهش‌های مردم‌شناسی مالینوفسکی

نویسندهمایکل.و.یونگ

ناشرطرح نقد

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ26ـ8582ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۵

عنوانایران، اسلام، تجدد: مقالاتی در باب فکر و فرهنگ اسلامی در جهان جدید

نویسندهمرتضی اسعدی

ناشرطرح نقد

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ28ـ8582ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۳