ناشر: طاهانگار

۱ نتیجه

عنواننسیم صبح: شرح پنجاه غزل از سلمان ساوجی به همراه مقدمه‌ای از زندگی‌نامه و شرح‌حال شاعر

نویسندهمیلاد خورشیدکردلر، زیبا درباسی

ناشرطاهانگار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپارومیه

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ9ـ96826ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۵