ناشر: صدای معاصر

۱۲ نتیجه

عنوانگنجینۀ عرفان: شرح غزل‌های حافظ

نویسندهمحمد معین به کوشش مهدخت معین

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ84ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۵۱

عنواندانشنامۀ جنگ و صلح (دو جلد)؛ جلد اول: کلیات؛ جلد دوم: فیلسوفان و جنگ

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک8ـ52ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۹+۵۲۹

عنوانزاویۀ دید قصه‌ها و رمانس‌ها

نویسندهجمال میرصادقی به اهتمام انسیه ملکان

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ91ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۰

عنوانوَصفِ وصّاف؛ گزینشی از تاریخ وصّاف همراه با مقدمه‌ای در شرح احوال و سبک نویسندگی وصاف، تصحیح و شرح متن

نویسندهیحیی کاردگر

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6ـ872ـ629ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۷

عنواندر جستجوی شاهنامۀ فردوسی

نویسندهمحمود متقالچی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ96ـ6494ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۹

عنوانناله‌ای از نایِ نای؛ کاوشی در مثنوی و نی‌نامۀ آن؛ گفتگوی غلامرضا خاکی با میرجلال‌الدین کزازی

نویسندهغلامرضا خاکی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک9ـ71ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۷

عنوانباره، نگاره، تنواره، آنک! پاریس: هنر را شکرپاره (روزنگارهای سفر پاریس)

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ65ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنوانلیلی و مجنون

نویسندهنظامی گنجوی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک4ـ50ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۹

عنوانهفت‌پیکر

نویسندهنظامی گنجوی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک3ـ57ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانطرح دستور زبان فارسی (پنج جلد در چهار مجلد)

نویسندهمحمد معین به کوشش مهدخت معین

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک2ـ41ـ6298ـ600ـ978

عنواننارنجستان ناخودآگاهی (جُنگی از جستارها و نوشته‌های دیگر)

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ60ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانشکوفه‌های گیلاس: هایکو از باشو تا امروز

نویسندهعطا دانایی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_72_6494_964_978

تعداد صفحات۲۴۵