ناشر: شورآفرین

۸ نتیجه

عنوانزردشت نامه

نویسندهمهراسپند آتبیان

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک9ـ036ـ259ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۳

عنوانگفتگو با اورسن ولز

نویسندهمارک دبلیو. استرین

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ59ـ8055ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانیک نوشتۀ نویافته به پارسیک؛ ویرازگان: ایورز مینوی ویراز به بهشت و دوزخ؛ همراه با آوانویسی ویرازگان و ارداویرازگان

نویسندهرهام اشه

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک6ـ97ـ8055ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۴+۵

عنوانمرگ قسطی؛ نه روایت روان‌شناختی از زندگی و مرگ نویسندگان جهان

نویسندهاکبر پویانفر

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ72ـ8055ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸

عنوانگویایی ارستو

نویسندهپاول پارسی

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۵

شابک3ـ43ـ8055ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۸

عنواناسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی

نویسندهشروین وکیلی

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ54ـ2995ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۸۹

عنوانفرهنگ ساختاری واژگان پارسی (دو جلد)

نویسندهسیدضیاءالدین هاجری

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک0ـ02ـ8055ـ600ـ978

عنوانزن در ایران باستان: بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان با تأکید بر دوران ساسانی

نویسندهفروغ علیزاده

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8_99_2995_964_978

تعداد صفحات۳۰۲