ناشر: شلفین

۴ نتیجه

عنوانزن در فرهنگ عامه مازندران: با بررسی ترانه، ضرب‌المثل، افسانه

نویسندهفریده یوسفی

ناشرشلفین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپساری

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ160ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنواندوبیتی‌های حسن سلیمی عبدالملکی (فارسی، کردی، تبری)

نویسندهحسن سلیمی عبدالملکی

ناشرشلفین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپساری

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ277ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸

عنوانز مازندران شهر ما یاد باد: فرهنگ و ادبیات شفاهی مردم مازندران (آداب و رسوم، باورها و موسیقی بومی مازندران)

نویسندهمصطفی انصاری

ناشرشلفین

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپساری

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ186ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانمنوچهر و آرش کمانگیر

نویسندهفرحناز ابونیاعمران

ناشرشلفین

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپساری

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ001ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸