ناشر: شفیعی

۶ نتیجه

عنوانبازخوانی مقالات و مجلات ادواری (2)؛ راپورت‌ها؛ گزارش نظمیه دوره مشروطه

نویسندهحسین ثقفی اعزاز و جمعی از نویسندگان

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ59ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۵

عنوانویرانی عقل

نویسندهجورج لوکاچ

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ38ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۴۰

عنواناخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ

نویسندهکارل کائوتسکی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ40ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۱

عنوانتعالیم ابن عربی و آموزه‌های شیعی

نویسندهبهمن صادقی مزده

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ36ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۹۲

عنوانکُردها: تحقیقی در ریشه‌های نژادی و ادیان

نویسندهاحسان نوری، توفیق وهبی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ24ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۷

عنوانابوالعلاء معری در بوتۀ نقد ادب تطبیقی: تطبیق اندیشه ابوالعلا و اپیکور، شوپنهاور، نیچه، ‌دانته و هدایت

نویسندهنرجس توحیدی فر

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_25_7843_964_978

تعداد صفحات۲۵۶