ناشر: سورا

۲ نتیجه

عنوانرساله پاتانجل ابوریحان بیرونی

نویسندهابوریحان بیرونی

ناشرسورا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ4ـ97346ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۶

عنوانحکمت خاموشی: مجموعه گفتارهایی پیرامون حکمت و اساطیر هند قدیم

نویسندهبرزو قادری

ناشرسورا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ0ـ97346ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۹