ناشر: سنگلج قلم

۴ نتیجه

عنواندین و فرهنگ در روزگار صفویان: جستارهایی دربارۀ برخی رخدادهای مذهبی، فرهنگی و رجالی

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشرسنگلج قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ2ـ90468ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۵

عنواندفاتر مالی عصر صفوی: بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات

نویسندهالهه محبوب‌فریمانی

ناشرسنگلج قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ8ـ93202ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۰

عنوان زن در قصه های عامیانه: بازنمایی زن در قصه‌های مکتبخانه‌ای قاجار

نویسندهفهیمه حسین‌زاوه

ناشرسنگلج قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ7ـ93202ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانقهرمان مردم: علی (ع) در بینامتنیت متون رسمی و فرهنگ عامۀ تاریخ میانۀ ایران

نویسندهنسیم خلیلی

ناشرسنگلج قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۱۰

شابک6ـ6ـ93202ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۷