ناشر: زمستان

۳ نتیجه

عنوانانسان‌گرایی در سعدی به همراه مقالۀ «سعدی و سیرت پادشاهان»

نویسندهعباس میلانی، مریم میرزاده

ناشرزمستان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ74ـ6200ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانهمراه آن لحظه‌های گریزان / مقالات دربارۀ زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث (م.امید)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرزمستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_64_6200_964_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانگفت‌وگوی شاعران: مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، م. آزاد تهرانی و گرداری لعل تیکو

نویسندهمرتضی کاخی

ناشرزمستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_19_6200_964_978

تعداد صفحات۱۴۲