ناشر: رشد آموزش

۳ نتیجه

عنوانموسیقی و شعر: تفاوت و طبقه‌بندی

نویسندهمحسن حجاریان

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ33ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۸

عنوانبانگ آب: دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا

نویسندهسودابه کریمی

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ38ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنوانزیباشناسی و طبیعت

نویسندهگلن پارسونز

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7_9_93821_964_978

تعداد صفحات۲۵۸