ناشر: رشد

۹ نتیجه

عنوانزبان و ذهن

نویسندهجان فیلد

ناشررشد

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ156ـ351ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانواروژان

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین عصاران

ناشررشدیه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ5ـ96604ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۴

عنواندفترهای نیما؛ مجموعه آثار منثور نیما یوشیج

نویسندهنیما یوشیج به کوشش شراگیم یوشیج

ناشررشدیه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ8ـ91685ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۵

عنوانبهار دانش

نویسندهعنایت‌الله کنبوه لاهوری

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ3ـ94630ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۹۸

عنوانهفت منظر

نویسندههاتفی خرجردی

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ7ـ92993ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانموسیقی و شعر: تفاوت و طبقه‌بندی

نویسندهمحسن حجاریان

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ33ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۸

عنوانبانگ آب: دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا

نویسندهسودابه کریمی

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ38ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنوانزیباشناسی و طبیعت

نویسندهگلن پارسونز

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7_9_93821_964_978

تعداد صفحات۲۵۸

عنوانادبیات مکتب‌خانه‌ای ایران (3 جلد)

نویسندهحسن ذوالفقاری و محبوبه حیدری

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک9_3_92993_600_978