ناشر: دیبایه

۷ نتیجه

عنواندانشنامۀ هنر ژاپن

نویسندهعسکری پاشایی

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ212433ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۶۲

عنوانآیین بودا: طرح آموزه‌ها و مکتب‌های بودایی

نویسندههانس وولفگانگ شومان

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ343ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۴

عنوانده پرسش (هنوز) بی‌پاسخ در علم؛ راهنمایی در برهوت علم

نویسندهمایکل هنلون

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ318ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانسینمای متعهد

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری برت کاردوللو

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ313ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانکافکا، یک زندگی‌نامه

نویسندهژرار ـ ژرژ لومر

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ289ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنواندر ستایش تئاتر؛ آلن بدیو با نیکولا ترونگ

نویسندهنیکولا ترونگ

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ379ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانزندگی خواهر من است؛ گزینۀ اشعار بوریس پاسترناک

نویسندهبه کوشش لف اوزروف

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ28ـ9961ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۶