ناشر: خجسته

۴ نتیجه

عنوانمسافر گمشدۀ زمان؛ بیست گفتار در رمان و داستان کوتاه

نویسندهمنصوره تدینی

ناشرخجسته

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ36ـ2975ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۰

عنوانوزیران ایرانی محبوس و مقتول؛ از حاکمیت امویان تا اواسط دورۀ صفویه

نویسندهسیدمحمدعلی کشاورز صدر

ناشرخجسته

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ45ـ2975ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۱

عنوانپیدایش و تحول هنر: درآمدی بر مردم‌شناسی هنر

نویسندهجلال‌الدین رفیع‌فر

ناشرخجسته

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ04ـ2975ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانبردی از یادم: مروری بر زندگی لرتا هایراپتیان (نوشین)؛ (نگین انگشتر تئاتر ایران)

نویسندهزاون قوکاسیان

ناشرخجسته

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ90ـ6233ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۲