ناشر: خانه اندیشه زحل

۲ نتیجه

عنوانشریعت، سلطنت و طریقت در دورۀ قاجار

نویسندهسمیه ارغیانی

ناشرخانه اندیشه زحل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ02ـ5223ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۱

عنوانتهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق

نویسندهاحمد بن محمد ابن‌مسکویه

ناشرخانه اندیشه زحل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ36ـ9878ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۰