ناشر: حکمت سینا

۵ نتیجه

عنواننظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

نویسندهدیوید مناشری

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ20ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۶

عنوانرویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان؛ روایتی از آخرین سال‌های پادشاهی ساسانی

نویسندهترجمه و تعلیقات از خداداد رضاخانی، سجاد امیری باوندپور

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ10ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنوانخط و نوشتار

نویسندهاندرو رابینسون

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ83ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانآموزش زبان یونانی باستان

نویسندهژانت الیزابت بلیک، ایمان شفیع‌بیک

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ98ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنواندایره‌های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی

نویسندهامیرمحمد گمینی

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک 4ـ01ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۸