ناشر: جوینده

۳ نتیجه

عنواناخبار جعلی؛ دروغ، تحریف و توهم در روزنامه‌نگاری

نویسندهبرایان مک‌نیر

ناشرجوینده

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ8ـ99859ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانپژوهشی پیرامون نظام دینی و اخلاقی در مهابهاراتا

نویسندهسجاد دهقان‌زاده، سیمین یاری

ناشرجوینده

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ8ـ98591ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانواژه‌شناسی اسامی ماه‌های شمسی ایرانی

نویسندهسیمین یاری، امین یاری

ناشرجوینده

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ3ـ98591ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۸